Tres Hombres Art
Konstnär 

Carl Fredrik Reuterswärd

Carl Fredrik Reuterswärds (1934-2016) konstnärskap var lekfullt och mångfacetterat. Reuterswärd arbete sträcker sig över närmare sju decennier och han arbetade i flera olika tekniker. Den ikoniska skulpturen Non-Violence från 1980, föreställande en revolver med en knut på pipan i brons, kan bland annat ses utanför FN's högkvarter i New York. Nu presenteras en ny version av det ikoniska konstverket som besitter en extra symbolisk dimension: Skulpturen är tillverkad i så kallad Humanium Metal - metal från olagliga vapen som har beslagtagits.
 
Humanium Metal är ett intiativ av den svenska organisationen IM. Det är en leveranskedja där beslagtagna illegala vapen smälts ner och formas till enheter och sedan görs tillgängliga för kommersiell produktion. Projektet med Humanium Metal syftar till att öka socio-ekonomiskt och politisk säkerhet i områden som påverkas av höga nivåer av våld. 
 Nu säljs skulpturen tillverkad i humanism metall i en begränsad utgåva, utvecklad av Non-Violence Project i ett unikt samarbete med IM.
Läs mer