Tres Hombres Art
Fotograf

Ulf Berglund

Ulf Berglund Ulf har varit fotograf sedan början på 80-talet och började med att dokumentera punken i Gävle. Efter jobb på de stora kvällstidningarna och Svenska Dagbladet, har han numera sin bas i Stockholm. Idag är han frilans och gör reportage från i stort sett hela världen.

 "The Election" skildrar Nelson Mandelas väg till presidentposten och den omvälvande perioden i Sydafrika 1993-94. Situationen var under denna tid mycket mer komplex än svart eller vitt i apartheidstaten Sydafrika och grupperingarna var många fler än vad som ofta beskrivs. I Ulfs skildring blir detta tydligt. 


Året efter Mandelas död december 5, 2013 visade Tres Hombres Art en stor separatutställning runt detta projekt, med bland annat seminarium och djupare presentation in kongresshallen. Tres Hombres Art har även senare visat denna utställning i Stockholm. 

Läs mer