Tres Hombres Art
Fotograf

Brooks Kraft

IMAGES OF POWER

USA´s politik befinner sig i gränslandet mellan populärkultur och grundläggande demokrati. En amerikansk valrörelse är den ”Amerikanska Drömmen” personifierad. Den innehåller alla beståndsdelar. En presidentvalskampanj kräver av sina deltagare att under ett år kunna kryssa mellan intima, små möten i mindre städer till en slutlig kulminering med Hollywood-liknande massmöten över kontinentens största scener.

När ett sådant här maskineri rullas igång tar kandidaterna, oavsett vilket läger de tillhör, fasta på de amerikanska traditionerna och landets starkaste symboler. Så som friheten, flaggan, och det genuint amerikanska, för att skapa en bild av sig själva som ”Den Amerikanska Drömmen”.

Kraft har fotograferat åtta amerikanska presidentvalskampanjer. Han har bevakat Vita Huset i femton år. Han bidrar frekvent med bilder till Time Magazine, där han haft över tjugofem omslag från den amerikanska politiska scenen över åren. 2014 blev han utnämnd till ”International Photographer of the Year” för hans berättelse om den amerikanska valkampanjen 2012.

Läs mer